ЊЊЊ

Извор: Нециклопедија
Иди на навигацију Иди на претрагу

ЊЊЊ (њод Њрлд Њајд Њеб) ње њраћеница ња њвима њознату њапликацију њвима њознатог Њисма. Њова њапликација ње њостала њаширена њахваљујући њувођењу њавремених њехнолошких њостигнућа њоји њочивају ња њримени Њинтернета њу Њисмо.

Њироко ње њило њоришћено њош њод њварања њвета, ња њачуна ње ња ње њтандардом њроглашено њек њод њварања њрста њамеба, њепосредних њотомака њанашњих Њрба.