Ћана

Извор: Нециклопедија

Блам, блам, блам, блам паника ме вата, ја заборавила да сам удата.