Кулминацију

Извор: Нециклопедија

Aida i Eva

... I Bog pusti tvrd san na Aidu, te zaspa; pa joj uze jedno rebro, i mesto popuni mesom; I Bog stvori još jednu ženu od rebra, koje uze Aidi, i dovede je k Aidi. A Aida reče: Sad eto kost od mojih kosti, i telo od mog tela. Neka joj ime bude Eva, jer je uzeta od mene. Zato će ostaviti žena majku svoju i drugu majku svoju, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće obe jedno telo. A behu obe gole. Aida i Eva joj, i ne beše ih sramota, samo im se frizure ne svideše, te se na kratko ošišaše. Ali zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koje stvori Bog; pa reče Evi: Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu; Samo rod s onog drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete. A zmija reče ženi: Nećete vi umreti; Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kada okusite s njega javiti talenat za pisanje lezbejske poezije, pa ćete postati kao boginje i znati šta je dobro šta li zlo. I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra rod s njega i okusi, pa dade i Aidi svojoj, te i ona okusi. Tada im se javi ideja o radikalnom feminizmu, i videše da su gole; pa im se javi želja da naprave demonstracije protiv korišćenja ženskog tela u marketinške svrhe i protiv pornografije. I začuše glas Boga, koja iđaše po vrtu kad zahladi; i sakri se Aida i Eva joj ispred Boga među drvećem u vrtu. A Bog viknu Aidi i reče joj: Gde si? A ona baci transparent „Pornografija ponižava žene" i reče: Čuh glas Tvoj u vrtu, pa se poplaših, jer me savladao feministički zanos, te se sakrih. A Bog reče: Kako znaš da te je savladao feministički zanos? Da nisi jela s onog drveta što sam ti zabranila da ne jedeš s njega? A Aida reče: Moja sestra feministkinja, drugarica saputnica i partnerka ljubavnica koju si udružila sa mnom, ona mi dade s drveta, te jedoh. A Bog reče sestri feministkinji, drugarici saputnici i partnerki ljubavnici: Zašto si to učinila? A ona odgovori: Zmija me prevari, te jedoh. Tada reče Bog zmiji: Kad si to učinila, da si prokleta mimo svako živinče i mimo sve zveri poljske; na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svog veka. I još mećem neprijateljstvo između tebe i Eve i između semena tvog i semena njihovog; ono će ti od kože kaubojke praviti a ti ćeš ih u petu ujedati. A Evi reče: Tebi ću mnoge muke zadati, da se zanosiš dental damom, oduzeću ti ukus, smisao za oblačenje i čitavog života ćeš imati grozne frizure. Pa onda reče Aidi: Što si poslušala Evu i okusila s drveta s kog sam ti zabranila rekavši da ne jedeš s njega, čitavog ćeš života da pričaš o svojim emocijama, umesto da se seksaš. I načiniše Aida i Eva odvratne haljine, postaše vegetarijanke i odoše na sajam kamiona i motora.