Нециклопедија:Одрицање одговорности

Извор: Нециклопедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Нециклопедија се потпуно безусловно одриче свих одговорности које би могла, тј. које би требало да има.


Ово одрицање се по кривичном закону Недођије самтра оправданим, јер произилази из следећа два члана:


(члан 1.)

Све што је могуће да видите или прочитате на сајту, а што је могуће да ће вас погодити, увредити или запрепастити, није с таквом намером постављено на странице Нециклопедије, већ је то само плод вашег афективног односа према датом садржају, а за који сте вероватно стекли диспозицију у Вашем раном детињству. Степен увредљивости од стране садржаја Нециклопедије највише зависи од дужине дојења и специфичних награди и/или казни које су Вам родитељи упућивали приликом дефекације. Ово је потврђено од стране ветеринарског института за испитивање емоционалне интелигенције, на узорку од 254 грла крупне стоке, али се сматра да се добијени резултати не разликују значајно од резултат који би се постигли испитивањем људске врсте на нивоу значајности од 0,01. Из чега неминовно следи да садржај на овом сајту сам по себи није ни добар, ни лош; ни допадљив, ни увредљив; већ га Ваше мишљење чини таквим. Те, стога, Нециклопедија не подлеже било каквој кривичној, а још мање моралној одговорности, за садржаје који се налазе на њеним страницама.

(члан 2.)

Такође, ако се изузме члан 1. као неважећи, Нециклопедија је и даље ослобођена одговорности за садржаје на својим страницама, из разлога што дате садржаје уносе особе које су саме, дакле индивидуално, законски лишене одговорности као неурачунљиве из варијабилних разлога, те даље из тога нужно следи да је и сама Нециклопедија као целина лишена исте. Сваки члан Нециклопедије, да би могао да приступи писању чланака на сајту, дужан је да административној управи Нециклопедије у року од 2 дана након регистрације, приложи две фотокопије уверења о свом психотичном стању (оверене од стране установе за неуспеле покушаје заштите менталног здравља), и изјаву да је барем једном осуђиван са потписима двојице сведока такође ваљане репутације.