HolemanGabriel670

Извор: Нециклопедија

Sohbet, chat, muhabbet, gulum, sohbet, can�m sohbet, almanya sohbet, Gurbet sohbet, cikolata sohbet, deli sohbet, gurbet eli, kelebek sohbet, Bir cok sohbet kavram� vard�r bunlar�n bir cogu bizlerin yani sanal kullan�c�lar�n�n ilgi alan�na girmektedir chat sohbet, sohbet, kelebek sohbet, gulum sohbet, gibi Herkezin de bildigi gibi sanal ortamda yaz�l� sohbet kavram� gunumuz zaman�na kadar gelmi� ve teknolojiye ayak uydurmay� saglam��t�r her ne kadar kullan�c�lar�n bir cogu facebook gibi sosyal aglara y�nelmi� olsalar da ve bir o kadar da azalma varsay�l�rsa sanal da canl� sohbet, gibi art�k insanlar bir birileri ile g�runtulu chat yapmak istiyor yani kar��daki konu�tugu insan� g�rmek onun hakk�nda �n bir yarg�ya sahip olmak istiyor ve bir cok sosyal agda da bu mevcuttur zaman�n da yaz�l� sohbet cok daha yayg�n d� hatta 2004 senesinde bir sohbet kanal�nda duyuru yapm��t�k realde toplan�l�cakt�r isteyen arkadaslar gelebilir tarih zaman belirtmi�tik Ve bir cok ki�iyi orda tan�ma f�rsat�m�z olmu�tur ve uzun y�lalr da gecmi� osla bir cogu ile hala goru�mekteyim sanaldan ve realden tabi o kadar zaman geciyor kimileri art�k evlendi ve coluk cocuk sahibi oldu yani demem su ki sanalda ki sohbet de insanlara bir�eyler kazand�rabiliyor ve gercekten hayatta realde tan�yam�yacag�m�z insanlarla da tan��t�r�yor abi karde� e� dost sevgili ili�kileri g�n�m�z cag�nda tabiki bu daha cok yayg�nd�r �rnegin internet den tan���p da evlenen bir cok insan vard�r bu bizim yak�n �evremiz de olmu�tur yani haberimiz vard�r bu olanlardan as�lda her�eyden once onemli olan bizim teknoloji ye ayak uydurabilmemiz tabiki yaz�l� sohbetin bir coguna deyindik sosyal aglara akdar uzand�k ancak suna da deyinmek isterim irc sohbet, mirc sohbet, bunlarda da yaz�l� sohbet mevcuttur bunun yan� s�ra dj yay�nlar� vard�r �rnegin 1 gunluk bir yard�m�n ard�ndan yaz� sohbet sitesinde canl� sohbet ortam�nda ki arkadaslara online radyo yay�n� yapabilirsiniz oyun kanallar� mevcuttur islam kanal� gibi bir cok islam souruna burdan bakabilir cevaplaya bilir ve bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz