Istina o srbiji

Извор: Нециклопедија

Србија се пише великим словом. Србија је реч женског рода. Почиње словом с. Завршава се на а. Има укупно три слога. У реченици може да стоји самостално, и тада се обично после ње ставља знак узвика. СРБИЈА!