Izolator BoguHvala

Izvor: Нециклопедија
Idi na navigaciju Idi na pretragu
No Wikipedia.png
Zbog svoje takozvane inteligencije, takozvani stručnjaci s Vikipedije nikad neće imati odgovarajući članak s naslovom Izolator BoguHvala. Žao nam je zbog njihove očigledne retardiranosti.

Izolator BoguHvala je bogougodna izreka koju koriste električari kada završavaju molitvu ili propoved pastvi,a odgovara hrišćanskom Amin ili Indijanskom Haug.Njena osnovna uloga je da se iskaže hvala Višnjem Svemogućem Bogu zbog egzistencije malih,ali praktičnih stvari kakav je Izolator.Sam termin se prvi put javlja u drevnom spisu Radoice instalatera pod nazivom „1001 način da pokarabasite električne instalacije“ koji je doživeo ogroman broj reizdanja i još veći broj tužbi,kako građanskih,tako i feudalnih.Naime,u pokarabasu pod rednim brojem jedan 1013. se ova bogougodna izreka javlja po prvi put,a mi ćemo vam je zarad edukacije preneti u celini,iako je ona zaštićena autorskim pravima.To zapravo znači,da smo mi koji smo to postavili ovde prekršili zakon i da nam u skladu sa istim sleduje kazna od 30 dana mukotrpnog rada u centru Paraga (kod crkve) sa Rumunima.To isto tako znači da su i zli administratori koji su videli da smo mi to postavili ovde,a nisu odreagovali takođe prekršili zakon i da u skladu sa njime će nad njima biti pretvoreni u Glupo Kuče.To takođe znači i da svi koji su ovo upozorenje videli,a nisu odmah izvestili sve nadležne državne institucije (UPS,PUPS,LSD,LSV,LDP,HDZ,SDA itd isl itr,pa čak i one koji o svemu ovome zapravo nisu obvešteni) o ovom kršenju zakona,na osnovu isto krivi zbog utaje i prikrivanja informacija i da će na osnovu člana 7652. stav 432. biti osuđeni na slušanje Mila Krajine.To u stvari znači da svi oni koji su uopšte učitali ovu stranicu su prekršili zakon javnoj dostupnosti (ne)p(r)overljivih informacija (bez obzira na to da li jeste ili niste pročitali njen sporni deo) i na osnovu toga ste avtomatski osuđeni na gorenje u paklu,ždranje sa crvima,slušanje Cece sa medvedima i konačni obračun u Vičenci sa Al Pačinom kao dugom rukom One Čije Se Ime Ne Sme Izgovoriti i njene pravopisne mafije. Elem,dok čekate da vas hladna ruka dobrovečeri zagrli i odvede u sudari sa Sudbinom,možete pročitati odlomak pod rednim brojem 1013. iz kultog spisa instalatera Radoice „1001 način da pokarabasite električne instalacije“ koji nosi naziv „Kako da,uz pomoć dve žice i napona od 20.000 volti,utvrdite šta je izolator,a šta ts“ poznatog u nekim zemljama i kao „Kako da lako razlikujete izolator od provodnika,uz pomoć dve žice i napona od 20.000 volti“ :

  1. Uzmite izvor jednosmerne struje od 20.000 volti i pustite ga u pogon.
  2. Uzmite crvenu žicu i povežite je sa minusom izvora jednosmerne struje od 20.000 volti.
  3. Uzmite crnu žicu i povežite je sa plusom izvora jednosmerne struje od 20.000 volti.
  4. Prepustite obe žice laganom slobodnom padu.
  5. Povežite drugi kraj crvene žice sa levim delom spolrnog predmeta.
  6. Povežite drugi kraj plave žice sa donjim delom spolrnog predmeta.
  7. Izgovorite:„Izolator,BoguHvala“.
  8. Ukoliko čujete „Izolator,BoguHvala“,onda je sporni predmet izolator,a ukoliko pak ne čujete ništa ili efentualno jako zujanje u ušima,onda je u pitanju provodnik.

Iako su sve ovo iznad opšte poznati fakti,na svetu ima budala (tj. kvazieksperata) koje zapravo tvrde da to nije osnovna električarska mantra,već je u pitanju poljski fudbalski klub, čiji je trener bio niko drugi, do Limenog,iako mali broj među njima smatra da je zapravo tantra.Međutim,svi normalni ljudi su odavno odbacili ovakvo sumanuto stanovište zbog opšte poznatog klerikalizma i zilotizma koji karakteriše stavove i poglede ovog malog broja odbačenih ljudi i izgnanika od matice koja im stalno lupa šamare.

Izolator,BoguHvala.