Matematika

Izvor: Нециклопедија
Idi na navigaciju Idi na pretragu
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Matematika je nauka o brojevima i deli ljude na dve grupe : oni kojima nije jasna i oni kojima nije jasno kako ovim prvima nije jasna. Po matematičarima, ona je najbitnija nauka, dok je po učenicima matematika najgori predmet iz kog se dobijaju loše ocene i svakakve zabrane od strane roditelja.

Najznačajniji matematičari su definisali 3 glavne teoreme iz matematike:

  1. Teorema o velikim skupovima, u kojoj se govori da će ljudi odjednom izumreti kada količina ljudi na Zemlji pređe magičnu cifru od 3 milijarde stanovnika.
  2. Teorema o Ojlerovim sumama - Ajnštajn je ovu teoremu voleo da zove Teorija svega.
  3. Njutn-Lajbnicova teorema - ne smete da se kupate ako ste Rumun.

1998. je dokazano da u isto vreme mogu da budu tačne najviše 2 od gorepomenutih teorema. 1937. je dokazano da u isto vreme mogu biti najviše 2 netačne.